Weet u altijd op welk adres u de lift in bent gestapt?

Adres onbekend? LOCS® weet u te vinden!

Bij calamiteiten zijn adresgegevens essentieel om u uit uw benarde situatie te bevrijden. Door ons Liftonderhoud Connect System (LOCS®) hoeft u vragen over uw locatie voortaan niet meer te beantwoorden.

 

LOCS® herkent uw adres

 

Wanneer u vanuit de cabine contact opneemt met onze calamiteitendienst is LOCS® zelfstandig in staat om exact te detecteren op welk adres u zich bevindt. De storingsmonteur is dus in staat om zeer snel te reageren. Hierdoor heeft u de zekerheid dat wij u 24 uur per dag, 7 dagen per week snel en adequaat bij kunnen staan in geval van nood.

 

Gesprekken worden opgenomen

 

Om veiligheidsredenen worden alle gesprekken vanuit de lift opgenomen en bewaard. Hierdoor kan onder andere worden gecontroleerd of, en zo ja door wie, een storingsmonteur is afgeroepen. Ook kunnen wij u inzicht geven in zogenaamde ‘fake calls’, door bijvoorbeeld kinderen die met de lift spelen.

 

Kwaliteitscontroles

 

Daarbij voeren wij voortdurend kwaliteitscontroles uit op de snelheid en de dienstverlening van onze calamiteitendienst. Bij twijfel hebben wij altijd de mogelijkheid deze gesprekken terug te luisteren en onze dienstverlening te optimaliseren.

 

  • Uw adres wordt automatisch herkend

  • Alle noodoproepen worden geregistreerd

  • Online controle hoe snel uw oproep beantwoord is

NEEM DIRECT CONTACT MET ONS OP

Liftonderhoud

Wiekenweg 50a
3815 KL Amersfoort
Telefoon: 085 301 9968
info@liftonderhoud.nl

Social media

© Liftonderhoud Nederland 2012

test7